Khách sạn Premier Best Western

Khách sạn Premier Best Western

 

1. Khách hàng: Công ty Cổ phần Hải Vân Nam

2. Địa điểm: Nha Trang

3. Quy mô: 01 hầm, 39 tầng

4. Dịch vụ: Giám sát thi công