Khách Sạn Maseco

1. Khách hàng: Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận (Maseco).

2. Địa điểm: TP. Hồ Chính Minh.

3. Quy Mô: 02 hầm, 12 tầng.

4. Dịch vụ:

– Quản lý dự án

– Giám sát thi công

– Tư vấn đấu thầu

– Thẩm tra thiết kế & Dự toán