Khách sạn Marriott

Khách sạn Marriott

 

1. Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Sao Sáng Nha Trang

2. Địa điểm: Nha Trang

3. Quy mô: 02 tầng, 16 tầng

4. Dịch vụ: Giám sát thi công & lắp đặt thiết bị