Khách sạn Hà Nội Opera Hilton

Khách sạn Hà Nội Opera Hilton

 

1. Khách hàng: CBC

2. Địa điểm: Hà Nội

3. Quy mô:

4. Dịch vụ: Kiểm tra chất lượng công trình từ giai đoạn đầu đến khi hoàn thiện.