Khách sạn Golden Hotel

Khách sạn Golden Hotel

 

1. Khách hàng: Công ty TNHH Đầu Tư Ngọc Phú

2. Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

3. Quy mô: 01 hầm, 14 tầng

4. Dịch vụ: Giám sát thi công xây dựng