Khách sạn B1 Hòn tằm Eco Green Island

Khách sạn B1 Hòn tằm Eco Green Island

 

1. Khách hàng: Công ty Cổ Phần Hòn Tằm Biển Nha Trang

2. Địa điểm: Nha Trang

3. Quy mô: 211 giường

4. Dịch vụ:

– Quản lý dự án

– Giám sát thi công