GIÁM SÁT SỬA CHỮA TÀU CEMENTCO

GIÁM SÁT SỬA CHỮA TÀU CEMENTCO

Chủ tầu: Cementco shipping Co., LTD Australia

Quy mô: Thay thế 300 tấn thép vỏ tàu

Địa điểm: Nhà máy đóng tàu Bason

Dịch vụ Apave: Giám sát sửa chữa