DỰ ÁN SHUWEIHAT SAUDI ARABIA

DỰ ÁN SHUWEIHAT SAUDI ARABIA

 

Dịch vụ của APAVE:

+ Chế tạo kết cấu thép: Cung cấp các dịch vụ kiểm tra không phá huỷ NDT (RT, MT, PT, UT…)