Cty kết cấu thép Đà nẵng

Cty kết cấu thép Đà nẵng

Phương pháp hàn: SMAW

Dịch vụ Apave: giám sát, NDT & đào tạo hàn