Cty CKHC Hà Bắc

Cty CKHC Hà Bắc

Phương pháp hàn: SMAW, GMAW, SAW

Dịch vụ Apave: giám sát, NDT & đào tạo hàn