CHẾ TẠO FAN CASING

CHẾ TẠO FAN CASING

 

Chủ đầu tư:  ABB Solyvent Ventec

Quy mô:  4x Fancasing 85 tấn

Dịch vụ của APAVE:    

+ Thẩm tra thiết kế, Phê duyệt các quy trình chế tạo
+ Giám sát chế tạo tại Nước ngoài
+ Giám chế tạo trong nước
+ Chứng nhận phù hợp