GIẤY CHỨNG NHẬN APAVE LÀ THÀNH VIÊN MẠNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

Kể từ hơn mười năm trước đây (năm 2003), xuất phát từ mục đích tập hợp sức mạnh và nâng cao năng lực của các tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam được thành lập mà APAVE Việt Nam và Đông Nam Á (nay là APAVE Châu Á – Thái Bình Dương) – với năng lực và thanh danh đã được khẳng định - là một trong những thành viên sáng lập và được cấp giấy công nhận là thành viên của Mạng kiểm định. Đây là đơn vị trực thuộc Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng.
Group Information Read more

Making Our World Safer (NSC) and a Mission of Trust (Apave)… two visions combining to offer Apave’s international customers globally-recognized, qualitative approach to defensive driving training.

 

 

Th...

Newspaper information Read more

Hanoi (March 7th, 2017), The Executive Vice President of Apave Group (French) – Mr. Nguyen Cong Phu - General Director of Apave Asia Pacific had a working visit at Vietnam Construction Ministry. He was received...

Specialist News Read more

The urbanization level in China is presently around thirty-six (36) percent.  Experience elsewhere, indicates that as the urbanization level reaches thirty (30) percent, the country enters a stage of accel...

Related Articles

Contact Us and FAQ

(04) 3 787 7880
(08) 3 990 5588 

  • 1000 Professionals 8
  • Branches
  •  
  • 3 Representative Offices 
  •  
    6
  • Subsidiaries China, Korea, Japan, Malaysia, Myanmar, Singapore
Copyright APAVE @2013