Thư của Tổng Giám đốc

 

Là công ty thành viên của tập đoàn đa quốc gia Apave, từ năm 1997, Apave Châu Á - Thái Bình Dương bắt đầu triển khai các hoạt động dịch vụ tiên phong về đào tạo,tư vấn quản lý, kiểm soát rủi ro, kiểm định và giám sát độc lập các công trình trong mọi ngành ở phạm vi toàn quốc và các nước trong khu vực.

As a member of the multi-national APAVE, since 1997, APAVE Vietnam and South East Asia has continuously pioneered in rendering multi-disciplinary services in third party inspection, nondestructive testing, management consultancy and training nationwide and in Southeast Asia.

Với hoài bão mang Công Nghệ và Tri Thức hiện đại của Thế Giới, thông qua con người Việt Nam, hoạt động đóng góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Đất Nước, nâng cao sức mạnh nội lực cho Doanh Nghiệp, tiến vào kỉ nguyên hội nhập và phát triển (WTO, AFTA ...),chúng tôi tin tưởng rằng: một ngày không xa, Apave Việt Nam & ĐôngNam Á sẽ là biểu tượng của niềm tin và sự kiêu hãnh của khách hàng,xứng đáng với "Sứ Mệnh của Sự Tin Cậy" và các đặc tính cốt lõi mà chúng tôi cam kết đem đến cho cộng đồng cho doanh nghiệp Việt Nam, cụ thể :

Our aspiration is to introduce and apply the latest technology of the world and expertise through the local human resources, contributing to the Industrialization and Modernization process of the country and empowering local business community in the transitional journey and development era (WTO-AFTA…). With such noble mission, we believe that APAVE Vietnam and South East Asia will become a symbol of Trust and Pride in community’s mindset, deserving with our philosophy “Mission of Confidence”. Correspondent to this achievement, the core values, to which we always commit in serving the Vietnamese business community, are:


Tính Kinh Nghiệm:cung cấp giải pháp thỏa mãn cao nhất những mong đợi của khách hàng dựa trên tổng thể những trải nghiệm chuyên môn,phong phú tích lũy qua 140 năm phát triển của Tập đoàn. 

Experience:  To provide the optimal and international standard solutions to best meet customer expectations based on the 140 development years’ diversified experiences.

 

Tính Chuyên Gia: Tận tụy xây dựng một nền tảng kỹ thuật hoàn hảo theo các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế phục vụ khách hàng dựa trên sự tinh thông của đội ngũ chuyên gia trong nước và ngoài nước. 

Expertise: To strive for client success by applying international standards and indefectible technical platform relied on the expertise of local and foreign experts.

 

Tính Sinh Lợi: Với nguyên tắc cùng sinh lợi, khách hàng luôn tiết kiệm ngân sách hiệu quả dựa trên những hỗ trợ trong việc kiểm soát rủi ro, và chất lượng tại từng khâu trong toàn bộ chu trình sản xuất. 

Profitability: With the principle of mutual interest, to help clients master the most effective business plan by risk and quality control at every step along the entire life cycle.

 

Tính Gắn Bó:Nỗ lực đóng góp vào sự thịnh vượng của khách hàng dựa trên việc trân trọng các mối quan hệ uy tín lâu dài và sự gần gũi về văn hóa cũng như địa lý giữa đôi bên. 

Proximity: To dedicate to clients’ prosperity by virtue of respecting the long-term prestigious partnership and the cultural and geographical proximity of both sides. 

 

Với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của  Apave Châu Á - Thái Bình Dương ,Tôi cam kết.

On behalf of Apave Vietnam and South East Asia, as the leader I pledge.

 

 

General Director                                            

Dr. Nguyen Cong Phu

TS.NCP1

Group Information Read more

Making Our World Safer (NSC) and a Mission of Trust (Apave)… two visions combining to offer Apave’s international customers globally-recognized, qualitative approach to defensive driving training.

 

 

Th...

Newspaper information Read more

Hanoi (March 7th, 2017), The Executive Vice President of Apave Group (French) – Mr. Nguyen Cong Phu - General Director of Apave Asia Pacific had a working visit at Vietnam Construction Ministry. He was received...

Specialist News Read more

The urbanization level in China is presently around thirty-six (36) percent.  Experience elsewhere, indicates that as the urbanization level reaches thirty (30) percent, the country enters a stage of accel...

Contact Us and FAQ

(04) 3 787 7880
(08) 3 990 5588 

  • 1000 Professionals 8
  • Branches
  •  
  • 3 Representative Offices 
  •  
    6
  • Subsidiaries China, Korea, Japan, Malaysia, Myanmar, Singapore
Copyright APAVE @2013