Dự án trọng điểm trong lĩnh vực đào tạo.

Dự án trọng điểm trong lĩnh vực đào tạo.

 

 
  Phòng ngừa rủi ro liên quan đến nghề xây lắp pano-aphich

Hợp đồng đào tạo cho Clear Channel
Đào tạo nhân sự cho những tình huống rủi ro

Hợp đồng đào tạo với khách sạn Negresco
  Bouygues Telecom: đào tạo cộng tác viên để cập nhật thông tin tới khách hàng

Hợp đồng đào tạo cho Bouygues Telecom

Đào tạo và cấp chứng chỉ chứng nhận khả năng làm việc đảm bảo an toàn trong lĩnh vực hàn giàn giáo... cho 800 doanh nghiệp của liên đoàn xây dựng và công trình công cộng

Hợp đồng đào tạo cho FBTP des Alpes Maritimes

Group Information Read more

Making Our World Safer (NSC) and a Mission of Trust (Apave)… two visions combining to offer Apave’s international customers globally-recognized, qualitative approach to defensive driving training.

 

 

Th...

Newspaper information Read more

Hanoi (March 7th, 2017), The Executive Vice President of Apave Group (French) – Mr. Nguyen Cong Phu - General Director of Apave Asia Pacific had a working visit at Vietnam Construction Ministry. He was received...

Specialist News Read more

The urbanization level in China is presently around thirty-six (36) percent.  Experience elsewhere, indicates that as the urbanization level reaches thirty (30) percent, the country enters a stage of accel...

Contact Us and FAQ

(04) 3 787 7880
(08) 3 990 5588 

  • 1000 Professionals 8
  • Branches
  •  
  • 3 Representative Offices 
  •  
    6
  • Subsidiaries China, Korea, Japan, Malaysia, Myanmar, Singapore
Copyright APAVE @2013