Dự Án Tư Vấn Quản Lý

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
– Văn phòng Bộ
– Cục Lâm Nghiệp
– Cục Thú Y
– Cục Kiểm Lâm
– Cục Hợp tác xã
– Cục Trồng trọt
– Cục nuôi trồng thủy sản
ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 12 tháng
Bộ Công thương
– Vụ Kế hoạch.
– Vụ Tài chính.
– Vụ Tổ chức cán bộ.
– Vụ Pháp chế.
– Vụ Hợp tác quốc tế.
– Thanh tra Bộ.
– Văn phòng Bộ.
– Vụ Khoa học và Công nghệ.
– Vụ Công nghiệp nặng.
– Vụ Năng lượng.
– Vụ Công nghiệp nhẹ.
– Vụ Xuất nhập khẩu.
– Vụ Thị trường trong nước.
– Vụ Thương mại miền núi.
– Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương.
– Vụ Thị trường châu Âu.
– Vụ Thị trường châu Mỹ.
– Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á.
– Vụ Chính sách thương mại đa biên.
– Vụ Thi đua – Khen thưởng.
ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 16 tháng
Bộ Nội Vụ
– Văn phòng Bộ
– Vụ Tổ chức cán bộ
– Thanh tra Bộ
– Vụ Cải cách hành chính
– Vụ tiền lương
– Vụ Tổ chức phi Chính Phủ
– Vụ Đào tạo
– Vụ Chính quyền địa phương
– Vụ Kế hoạch tài chính
ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 12 tháng
Bộ Tài Chính – Văn phòng Bộ ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 10 tháng
Đài Truyền hình Việt Nam VTV ISO 9001:2008 Sản xuất, cung cấp các sản phẩm truyền hình 12 tháng
Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh ISO 9001: 2008 Quản lý nhà nước 14 tháng
UB Dân số GĐ & Trẻ em (Tổng cục dân số) ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 28 tháng
Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về TNMT – Biển ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 11 tháng
Tổng cục thống kê – Viện khoa học thống kê ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 7 tháng
Cục Thuế tỉnh Hà Giang ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 9 tháng
Thanh tra tỉnh Hà Giang ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 07 tháng
UBND huyện Vị Xuyên Hà Giang ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 8 tháng
UBND thành phố Lào Cai ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 08 tháng
UBND tỉnh Bến Tre ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 08 tháng
Uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 08 tháng
Ủy ban Nhân dân Quận 3 ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 08 tháng
Ủy ban Nhân dân Quận 7 ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 07 tháng
Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng, Hải Phòng ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 7 tháng
Uỷ ban nhân dân huyện An Dương, Hải Phòng ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 8 tháng
UBND huyện Hữu Lũng ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 8 tháng
Sở Tài nguyên môi trường nhà đất Hà nội ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 8 tháng
Sở Giáo dục TP. HCM ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 8 tháng
Sở Du lịch Tp. Hồ CHí Minh ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 8 tháng
Sở Nội vụ Quảng Ninh ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 7 tháng
Sở Tài chính Quảng Ninh ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 8 tháng
Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 9 tháng
Sở Tư pháp Hải Phòng ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 4 tháng
Sở Văn hoá Thông tin Hải phòng ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 8 tháng
Sở Nội vụ Thanh Hoá ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 8 tháng
Sở Nội vụ Bình Định ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 8 tháng
Sở Tài nguyên môi trường nhà đất Lạng Sơn ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 6 tháng
Sở Tư pháp Đà Nẵng ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 9 tháng
Sở Lao động thương binh xã hội Quảng Ninh ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 8 tháng
Sở Lao động thương binh xã hội Thành phố Đà nẵng ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 7 tháng
Sở Giáo dục đào tạo Thành phố Đà nẵng ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 4 tháng
Trung tâm phục vụ đối ngoại – Sở Nội vụ Đà Nẵng ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 10 tháng
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bà Rịa – Vũng Tàu ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 10 tháng
BQL KCN và chế xuất Hà nội ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 07 tháng
Ban quản lý Công ty Cấp nước TP. HCM ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 06 tháng
Ban quản lý dự án lưới điện Đà Nẵng ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước 06 tháng
TT kỹ thuật 3 (Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng) ISO 9002 và Guide 25 Quản lý nhà nước 07 tháng
TT kỹ thuật 1 (Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng) ISO 9002 Quản lý nhà nước 09 tháng
CÁC TỔNG CÔNG TY – TẬP ĐOÀN
Tổng Công ty xây dựng Thăng Long ISO 9001:2008 Đầu tư và Quản lý đầu tư các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp 13 tháng
Tổng Công ty dệt may Việt Nam ISO 9001:2008 Quản lý hoạt động dệt may tại các doanh nghiệp trên toàn quốc 08 tháng
Tổng Công ty xây dựng đường thuỷ ISO 9001:2008 Quản lý xây dựng các công trình thuỷ Đào tạo
Tổng Công ty hoá chất Việt Nam-VINACHEM ISO 9001:2008 Quản lý hoạt động giữa Tổng Công ty và các đơn vị thành viên 12 tháng
Tổng công ty Hàng không Việt Nam ISO 9001:2008 Dịch vụ hàng không 15 ngày
Tổng công ty hàng không Việt Nam – Trung tâm kiểm soát khai thác Nội Bài ISO 9001:2008 Quản lý, kiểm soát và giám sát việc cung cấp dịch vụ hàng không 09 tháng
Tổng công ty hàng không Việt Nam – Ban dịch vụ thị trường ISO 9001:2008 Quản lý và giám sát việc cung cấp dịch vụ khách hàng 10 tháng
Tổng công ty hàng không Việt Nam – Văn phòng Miền Trung ISO 9001:2008 Quản lý và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ do Tổng công ty Hàng không giao phó tại Miền Trung. 15 tháng
Tổng Công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) ISO 9001:2008 Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 16 tháng
Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật (LICOGI) ISO 9001:2008 Quản lý thi công các công trinh xây dựng dân dụng và công nghiệp 09 tháng
Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam ISO 9001:2008 Đầu tư và quản lý đầu tư bất động sản. Cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng, xây lắp. Tổng thầu EPC. 09 tháng
Tổng Công ty Công trình giao thông 5 ISO 9001:2008 Xây dựng các công trình giao thông 08 tháng
Tổng Công ty xây dựng điện Việt Nam ISO 9001:2008 Xây lắp các công trình kỹ thuật điện 08 tháng
Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPOST) ISO 9001:2008 Cung cấp dịch vụ bưu phát 04 tháng
Tổng Công ty PT Phát thanh Truyền hình Thông tin (EMICO) ISO 9001:2008 Quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh, sản xuất của các đơn vị thành viên 06 tháng
Tổng công ty Khánh Việt ISO 9001:2008 Chăn nuôi, sản xuất thịt, trứng cá sấu và đà điểu. SX da đà điểu, cá sấu 09 tháng
Tổng công ty Khánh Việt ISO 22000:2005 Chăn nuôi, sản xuất thịt, trứng cá sấu và đà điểu. SX da đà điểu, cá sấu 09 tháng
Tổng công ty điện lực 2 – Điện lực Thủ Đức ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Tổng công ty điện lực 2 – Điện lực Củ Chi ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Tổng công ty điện lực 2 – Điện lực Gò Vấp ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Tổng công ty điện lực 2 – Điện lực Cần Giờ ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Tổng công ty điện lực Hà nội – Điện lực Đông Anh ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Tổng công ty điện lực Hà nội – Điện lực Từ Liêm ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Tổng công ty điện lực Hà nội – Điện lực Ba Đình ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Tổng công ty điện lực Hà nội – Điện lực Thanh trì ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt nam – Vinashin ISO 9001:2009 Quản lý hoạt động các đơn vị thành viên trong lĩnh vực:
– Đóng mới và sửa chữa tàu biển
– Công nghiệp phụ trợ ngành CN tàu thủy và vận tải
– Đào tạo phát triển nguồn nhân lực
08 tháng
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) ISO 9001:2008 Nghiệp vụ ngân hàng:
– Tín dụng (đầu tư phát triển, tín dụng
ngắn hạn, tín dụng trung hạn, dài
hạn, thẩm định)
– Thanh toán (thanh toán trong nước
và thanh toán quốc tế)
– Bảo lãnh.
12 tháng
Sở giao dịch III – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV ISO 9001:2008 Nghiệp vụ ngân hàng:
– ODA
– Dự án tài chính nông thôn
08 tháng
Công ty cho thuê tài chính – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam ISO 9001:2008 Cho thuê tài chính 09 tháng
Công ty chứng khoán – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam ISO 9001:2008 Chứng khoán (môi giới, lưu ký, bảo lãnh phát hành, quản lý danh mục đầu tư 09 tháng
Ngân hàng nông nghiệp và PTNT – Chi nhánh Đông Hà nội ISO 9001:2008 Nghiệp vụ ngân hàng:
– Tín dụng
– Thanh toán
– Kinh doanh tiền tệ
12 tháng
Công ty Bảo Hiểm BIDV ISO 9001:2008 Kinh doanh bảo hiểm 08 tháng
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Nam kỳ Khởi nghĩa. ISO 9001:2008 Nghiệp vụ ngân hàng:
– Mua bán và đầu tư chứng khoán
08 tháng
Công ty TNHH Một thành viên Techcombank AMC ISO 9001:2008 Phát triển mạng lưới chi nhánh ngân hàng, xây dựng cơ bản, kinh doanh vận chuyển 05 tháng
ĐÀO TẠO, GIÁO DỤC, NGHIÊN CỨU
Học viện Tư pháp ISO 9001:2008 Quản lý và cung ấp dịch vụ đào tạo Thẩm phán, Luật sư, công chứng viên, chấp hành viên và các chức danh tư pháp khác. 09 tháng
Trường Đại học Luật ISO 9001:2008 Công tác đào tạo, giảng dạy phục vụ cho hệ thống đào tạo của nhà trường bao gồm hệ đại học. 18 tháng, chia 3 giai đoạn
Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng ISO 9001:2008 Công tác nghiên cứu, giảng dạy phục vụ cho hệ thống đào tạo của nhà trường bao gồm hệ cao đẳng, đại học và sau đại học 12 tháng
Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ISO 9001:2008 Công tác nghiên cứu, giảng dạy phục vụ cho hệ thống đào tạo của nhà trường bao gồm hệ cao đẳng, đại học và sau đại học 12 tháng
Trường cao đẳng cộng đồng Hà nội ISO 9001:2008 Đào tạo đa hệ, đa cấp, đa ngành 8 tháng
Trường đào tạo Nhân Lực Dầu Khí ISO 9001:2008 Đào tạo an toàn môi trường, khảo sát, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình dầu khí biển 08 tháng
Trường Trung học y tế Lâm Đồng ISO 9001:2008 Đào tạo y tá, y sĩ, dược tá, dược sỹ. 08 tháng
Language Link Việt Nam ISO 9001:2008 Đào tạo, tư vấn giáo dục 08 tháng
Viên khoa học pháp lý ISO 9001:2008 Nghiên cứu pháp lý 09 tháng
Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng KHCN Sông Đà ISO 9001:2008 Nghiên cứu các công nghệ mới ứng dụng vào thi công xây dựng 07 tháng
Viện nghiên cứu khoa học và thiết kế trường học ISO 9001:2008 Nghiên cứu thăm dò khai thác mỏ, dầu khí, khoan và sửa chữa giếng khoan. 06 tháng
Viện nghiên cứu khoa học – Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro ISO 9001:2008 Nghiên cứu khoa học 09 tháng
Viện nghiên cứu thiết kế Trường học ISO 9001:2008 Tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án 09 tháng
Viện Nippi (Vietsovpetro) ISO 9001:2008 Dịch vụ và nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành dầu khí 11 tháng
DỊCH VỤ CÔNG
Công ty cấp nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ISO 9001:2008 Sản xuất nước, cung cấp nước, thiết kế, xây lắp và thi công công trình 05 tháng
Chi nhánh Cấp nước Nhà Bè ISO 9001:2008 Kinh doanh nước sạch; xây lắp và thi công công trình nước 12 tháng
Nhà máy nước Thủ Đức – Biên Hòa ISO 9001:2008 Sản xuất nước sạch 12 tháng
Chi nhánh Cấp nước Sài Gòn ISO 9001:2008 Kinh doanh nước sạch; xây lắp và thi công công trình nước 12 tháng
Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức – Biên Hòa ISO 9001:2008 Kinh doanh nước sạch; xây lắp và thi công công trình nước 12 tháng
Xí nghiệp xây lắp (Wasuco) ISO 9001:2008 Thiết kế và xây lắp hệ thống cấp nước 12 tháng
Xí nghiệp cấp nước Phú Mỹ (Wasuco) ISO 9001:2008 Sản xuất và cấp nước 12 tháng
Chi nhánh cấp nước Bà Rịa (Wasuco) ISO 9001:2008 Cấp nước 12 tháng
Chi nhánh cấp nước Long Điền (Wasuco) ISO 9001:2008 Cấp nước 12 tháng
Chi nhánh cấp nước Châu Đức (Wasuco) ISO 9001:2008 Cấp nước 12 tháng
Chi nhánh cấp nước Xuyên Mộc (Wasuco) ISO 9001:2008 Cấp nước 12 tháng
Nhà máy nước ngầm Bà Rịa (Wasuco) ISO 9001:2008 Sản xuất nước 12 tháng
Nhà máy nước mặt Sông Dinh (Wasuco) ISO 9001:2008 Sản xuất nước 12 tháng
Công ty cấp nước Sài Gòn ISO 9001:2008 Cấp nước, thiết kế, lắp đặt hệ thống cấp nước 12 tháng
Ban Quản lý Dự Án (Công ty cấp nước Sài Gòn) ISO 9001:2008 Cấp nước, thiết kế, lắp đặt hệ thống cấp nước 12 tháng
Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn ISO 9001:2008 – Chủ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước.
– Quản lý, khai thác các công trình cấp nước
08 tháng
Ban quản lý Công ty Cấp nước TP. HCM ISO 9001:2008 Quản lý các dự án thuộc ngành cấp nước 12 tháng
Công ty TNHH TMDV Môi trường Việt Xanh ISO 9001:2008 Thu gom, vận chuỵển xử lý rác công nghiệp 07 tháng
Công ty Điện lực 2 ISO 9001:2008 Quản lý, điều hành các điện lực thành viên về việc: kinh doanh điện năng, thí nghiệm điện, xuất nhập khẩu thiết bị điện, dịch vụ viễn thông và điều hành khách sạn 12 tháng
Điện lực Bình Dương ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 12 tháng
Điện lực Quảng Nam ISO 9001:2008 Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 09 tháng
Điện lực Thủ Đức ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Điện lực Củ Chi ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Điện lực Gò Vấp ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Điện lực Cần Giờ ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Điện lực Đông Anh ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Điện lực Từ Liêm ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Điện lực Ba Đình ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Điện lực Thanh trì ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Ban quản lý thủy điện vừa và nhỏ ISO 9001:2008 Quản lý các dự án thủy điện vừa và nhỏ 09 tháng
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
Công ty Tân Thiên ISO 9001:2008 Thương mại 06 tháng
Công ty phát triển và tổ chức công nghệ mới ISO 9001:2008 Kinh doanh và chuyển giao các dây chuyển, thiết bị công nghệ 09 tháng
Công ty Thiết bị công nghệ và tự động hóa (VIET TECH) ISO 9001:2008 Cung cấp các thiết bị công nghiệp 06 tháng
Saigon Tower ISO 9001:2008 Dịch vụ cho thuê văn phòng 06 tháng
Công ty TNHH An Phong (Maximark) ISO 9001:2008 Quản lý và điều hành việc kinh doanh của các siêu thị Maximark 08 tháng
Maximark Lê Lợi (thuộc Công ty An Phong) ISO 9001:2008 Siêu thị 08 tháng
Maximark Ba Tháng Hai (thuộc Công ty An Phong) ISO 9001:2008 Siêu thị 08 tháng
Maximark Cộng Hòa (thuộc Công ty An Phong) ISO 9001:2008 Siêu thị 08 tháng
Trung tâm triển lãm nông nghiệp và phát triển nông thôn ISO 9001:2008 Tổ chức hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại, dịch vụ liên quan 09 tháng
Công ty CP thiết bị giao thông vận tải và phát triển đô thị (TRANSECO) ISO 9001:2008 Kinh doanh, sửa chữa và cho thuê thiết bị giao thông các loại 05 tháng
Công ty Thương mại D&B ISO 9001:2008 Kinh doanh máy móc thiết bị phục vụ ngành công nông nghiệp 08 tháng
Công ty cổ phần Vĩnh Sơn (VISCO) ISO 9001:2008 Kinh doanh, lắp đặt các sản phẩm công nghệ cao: tổng đài điện thọai, hệ thống an ninh giám sát, thiết bị nghe nhìn… 07 tháng
DỆT MAY – SẢN PHẨM DỆT
Công ty CP Dệt Đông Quang Đào tạo Sản xuất và kinh doanh sản phẩm dệt may 2 tháng
Phân viện Dệt – TRSI ISO 9002 và Guide 25 Dịch vụ thí nghiệm dệt 10 tháng
Dệt kim Nghệ Phong ISO 9001:2008 Vải nỉ các loại 08 tháng
Công ty May 40 ISO 9001:2008 Sản xuất hàng may mặc 11 tháng
Công ty May Nhà Bè ISO 9001:2008 Sản phẩm may mặc 15 tháng
Hanosimex ISO 9001:2008 Sợi, dệt, nhuộm, may 12 tháng
Dệt Nam Định – Nhà máy nhuộm ISO 9001:2008 Nhuộm vải 10 tháng& 4 tháng
Dệt Thành Công ISO 9001:2008 Sợi, dệt, nhuộm, may 12 tháng
Dệt may 29/3 ISO 9001:2008 Hàng may mặc 11 tháng
Dệt Huế ISO 9001:2008 Sợi, dệt, nhuộm, may 08 tháng
Công ty cổ phần may Bình Minh ISO 9001:2008 Áo sơ mi các loại 08 tháng
Công ty cổ phần may Bình Minh ISO 9001:2008 Áo sơ mi các loại 08 tháng
Công ty dệt kim Đông Phương ISO 9001:2008 Vải dệt kim mộc, nhuộm, sản phẩm may từ vải dệt kim 08 tháng
Công ty dệt kim Đông Phương ISO 9001:2008 Vải dệt kim mộc, nhuộm, sản phẩm may từ vải dệt kim 08 tháng
May Sông Đà ISO 9001:2008 May trang phục bảo hộ lao động, xuất khẩu 09 tháng
Tổng Công ty dệt may Việt Nam ISO 9001:2008 Quản lý 09 tháng
Công ty may 2 – Hải Phòng ISO 9001:2008 Sản xuất hàng may mặc 07 tháng
Công ty DANU VINA ISO 9001:2008 Thú nhồi bông 07 tháng
Công ty May 3 – Hải Phòng ISO 9001:2008 Sản xuất hàng may mặc 08 tháng
Dệt Nha Trang ISO 9001:2008 Sợi sản xuất 12 tháng & 04 tháng
Dệt Đông Nam ISO 9001:2008 Hàng may mặc 04 tháng
Công ty dệt Hoàng Thị Loan ISO 9001:2008 Gia công hàng may mặc 09 tháng
Công ty May 10 ISO 9001:2008 Hàng may mặc 08 THÁNG
Công ty Arksun ISO 9001:2008 May mặc; dịch vụ giặt ủi công nghiệp 04 tháng
Công ty giày Hữu Nghị ISO 9001:2008 Sản xuất giày dép 15 tháng
Công ty Phương Nam ISO 9001:2008 Sản xuất túi, cặp da, dệt quai túi 06 tháng
Công ty May Xuất Khẩu Bình Định ISO 9001:2008 Áo sơ mi các loại, quần, Veston,… 8 tháng
Biti’s ISO 9001:2008 Sản xuất giày dép 12 tháng
Công ty CP May Đức Giang ISO 9001:2008 May mặc xuất khẩu 12 tháng
Công ty CP May Đức Giang ISO 9001:2008 May mặc xuất khẩu 12 tháng
Công ty May Mặc Đức Giang ISO 9001:2008 May mặc xuất khẩu 12 tháng
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Thắng Jeans ISO 9001:2008 Gia công: wash, chống nhăn, chống thấm, tạo nhàu và thời trang (chà nhám, phun cát và hóa chất) 08 tháng
Công ty CP Sợi Thế Kỷ ISO 9001:2008 Sợi Polyeste 08 tháng
Công ty CP May Đại Việt Hải Phòng ISO 9001:2008 Gia công may mặc 12 tháng
Công ty dệt Long An ISO 9001:2008 Sợi dệt nhuộm may 09 tháng
Công ty dệt kim Đông Phương ISO 9001:2008 Sản xuất các sản phẩm dệt may, dịch vụ giặt là công nghiệp. 08 tháng
Dệt kim Đông Phương SA 8000 Sản xuất các sản phẩm dệt may, dịch vụ giặt là công nghiệp. 08 tháng
Công ty TNHH ARKSUN Việt Nam ISO 9001:2008 Sản xuất các sản phẩm may, dịch vụ giặt là công nghiệp 09 tháng
Công ty Joon Sài Gòn ISO 9001:2000
SA 8000
Gia công túi xách, balo, vali 8 tháng
Công ty Pungkook Sài gòn II ISO 9001:2000
SA 8000
Gia công túi xách, balo, vali 8 tháng
Công ty Pungkook Sài Gòn 1A ISO 9001:2000
SA 8000
Gia công túi xách, balo, vali 8 tháng
Công ty Pungkook Sài Gòn 1B ISO 9001:2000
SA 8000
Gia công túi xách, balo, vali 6 tháng
Công ty TNHH Thương Mại Đà Lạt ISO 9001:2008 Sản xuất và kinh doanh quần áo len các loại 10 tháng
Công ty dệt Vĩnh Phúc ISO 9001:2008 Sản xuất sợi và dệt tất xuất khẩu 10 tháng
Y TẾ
VINA HANKOOK ISO 9002 và chuyển đổi ISO 9001:2000 Thiết bị y tế 10 tháng
Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà ISO 9001:2008 Sản xuất các loại thuốc dạng nước, viên, kem 09 tháng
Công ty Cổ Phần Dược phẩm Nam Hà ISO 9001:2008 Sản xuất các loại thuốc dạng nước, viên, kem 04 tháng
Công ty cao su y tế Merufa ISO 9002 Sản xuất vật tư y tế 12 tháng
Công ty Dược Phẩm Trường Thọ ISO 9001:2008 Sản xuất và kinh doanh các loại thuốc dạng nước, viên, kem 08 tháng
Bệnh viện 175 ISO 9001:2008 Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho khách hàng 10 tháng
Bông Bạch Tuyết ISO 9001:2008 Bông y tế, bông ráy tai và các sản phẩm từ bông 07 tháng
Công ty TNHH Dược Phẩm 3A ISO 9001:2008 Phân phối sữa Abbott và dược phẩm 6 tháng
Trường Trung học y tế Lâm Đồng ISO 9001:2008 Đào tạo y tá, y sĩ, dược tá, dược sỹ. 08 tháng
Công ty Amway ISO 9001:2008 Sản xuất và phân phối thực phẩm dinh dưỡng và sản phẩm homecare 06 tháng
Công ty TNHH công nghệ và xét nghiệm y học Medlatec ISO 9001:2008 Xét nghiệm – Khám và điều trị bệnh 06 tháng
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
Cung ứng nhân lực quốc tế & thương mại Sông Đà ISO 9001:2008 Cung ứng người lao động đi làm việc tại nước ngoài 07 tháng
Công ty vật tư thiết bị và xây dựng công trình giao thông (TRANSMECO) ISO 9001:2008 Đào tạo và cung ứng người lao động đi làm việc tại nước ngoài 08 tháng
Công ty cổ phần Hoàng Long ISO 9001:2000
Tư vấn tổ chức, nhân sự
Đào tạo và cung ứng người lao động đi làm việc tại nước ngoài 10 tháng
Công ty Cổ phần Quốc tế Thái Minh ISO 9001:2008 Xuất khẩu lao động. Giới thiệu việc làm trong nước 06 tháng
QUẢN LÝ – ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật (LICOGI) ISO 9001:2008 Quản lý thi công các công trinh xây dựng dân dụng và công nghiệp 09 tháng
Tổng Công ty Công trình giao thông 5 ISO 9001:2008 Xây dựng các công trình giao thông 11 tháng
Tổng Công ty xây dựng Thăng Long ISO 9001:2008 Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp 09 tháng
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 TVTC Đầu tư xây dựng các dự án bất động sản
Vận hành, kinh doanh các dự án do Công ty đầu tư
04 tháng
Ct TNHH TMDV 1 TV Dầu Khí Biển ISO 9001:2008 Dịch vụ quản lý toà nhà PTSC 04 tháng
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà đất COTEC ISO 9001:2008 Thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 09 tháng
Công ty TNHH đầu tư thương mại du lịch HIỆP PHÚC ISO 9001:2008 Đầu tư xâu dựng, khai thác kinh doanh các công trình công nghiệp, dân dụng 07 tháng
Công ty TNHH TOTAL BUILDING SYSTEMS – Chi nhánh HCM ISO 9001:2008 Thi công lắp dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 07 tháng
Công ty CP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE 1 ISO 9001:2008 Thi công lắp dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 06 tháng
Công ty CP Đầu tư & phát triển nhà đất Cotec ISO 9001:2008 Thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 tháng
Đầu tư-xây dựng phát triển nhà Kiên Giang ISO 9001:2008 Đầu tư xây dựng dân dụng và kinh doanh phát triển nhà 12 tháng
Vạn Phát Hưng ISO 9001:2008 Đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển nhà 04 tháng
Công ty phát triển KCN Biên Hoà (SONADEZI) ISO 9001:2008 Đầu tư xây dựng phát triển & kinh doanh KCN và khu dân cư An Bình 10 tháng
Công ty xây lắp và sản xuất công nghiệp ISO 9001:2008 Quản lý thi công các công trinh xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 tháng
Công ty xây dựng miền Đông ISO 9001:2008 Quản lý & xây dựng các công trinh dân dụng và công nghiệp 10 tháng
BQL KCN và chế xuất Hà nội ISO 9001:2008 Quản lý nhà nước đối với các KCN và chế xuất, các KCN và cụm công nghiệp vừa và nhỏ 06 tháng
XÂY DỰNG
Tổng Công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) ISO 9001:2008 Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 09 tháng
Tổng Công ty xây dựng điện Việt Nam ISO 9001:2008 Xây lắp 08 tháng
Công ty CP xây dựng công trình 525 ISO 9001:2008 Thi công công trình giao thông dân dụng, công nghiệp, đầu tư 08 tháng
Công ty CP Kết cấu thép và Thiết bị Nâng hạ Hoàng Anh ISO 9001:2008 Thi công các công trình xây dựng dân dụng, kết cầu thép và thiết bị nâng hạ 04 tháng
Công ty lắp máy và xây dựng ECC 7 ISO 9001:2008 Xây dựng công trình công nghiệp, chế tạo và lặp đặt thiết bị công nghệ và kết cấu thép 08 tháng
Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà nội ISO 9001:2008 Tư vấn, thiết kế, thi công, bảo dưỡng các công trình bưu chính viễn thông 10 tháng
Công ty xây dựng số 9 (Vinaconco 9 – VINACONEX) ISO 9001:2008 Thi công các công trình xây dựng 11 tháng
Công ty xây dựng kiến trúc ADC ISO 9001:2008 Xây dựng dân dụng & công nghiệp, tư vấn thiết kế, xây dựng & sửa chữa đường 09 tháng
Công ty xây dựng số 19 (LICOGI 19) ISO 9001:2008 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 12 tháng
Công ty Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh ISO 9001:2008 Xây dựng dân dụng & công nghiệp 12 tháng
Công ty Xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật – COMETCO (LICOGI) ISO 9001:2008 Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng; sản xuất ống nhựa 07 tháng
Công ty Xây lắp & phát triển nhà số 1 ISO 9001:2008 Thi công xây dựng các công trình dân dụng & công nghiệp 09 tháng
Xây dựng 41 ISO 9001:2008 Xây dựng các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, dân dụng và giao thông 08 tháng
Công ty xây dựng Sông Đà 1 ISO 9001:2008 Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 09 tháng
Công ty xây dựng Sông Đà 4 ISO 9001:2008 Xây dựng các công trình dân dụng và thi công bêtông cốt thép 07 tháng
Công ty xây dựng Sông Đà 2 ISO 9001:2008 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 07 tháng
Công ty cầu 7 Thăng Long ISO 9001:2008 Xây dựng cầu, đường và các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp 08 tháng
Công ty Xây dựng công trình 545 ISO 9001:2008 Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp. 11 tháng
Công ty lắp máy và xây dựng số 10 ISO 9001:2008 Lắp đặt dây chuyền công nghệ và chế tạo thiết bị, kết cấu thép 16 tháng& 4 tháng
Công ty lắp máy và xây dựng 18 (ECC 18) ISO 9001:2008 Chế tạo thiết bị và kết cấu thép 16 tháng
Công ty tư vấn xây dựng Sông Đà ISO 9001:2008 Khảo sát thiết kế, xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 12 tháng
Công ty lắp máy và xây dựng số 5 ISO 9001:2008 Lắp máy và xây dựng 16 tháng
Lilama 69-2 ISO 9001:2008 Lắp máy và xây dựng 11 tháng
Lắp máy và xây dựng Hà nội ISO 9001:2008 Lắp máy và xây dựng 14 tháng
Lắp máy và xây dựng ECC 3 ISO 9001:2008 Lắp máy và xây dựng 12 tháng
Lắp máy và xây dựng 69-1 ISO 9001:2008 Lắp máy và xây dựng 13 tháng
Cơ khí xây dựng công trình giao thông 623 ISO 9001:2008 Sản xuất tôn sóng, ống thép, kết cấu thép 09 tháng
Công ty Xây lắp điện 3 ISO 9001:2008 Xây lắp 10 tháng
Công ty CP Bờ Biển Dài ISO 9001:2008 Xây dựng Resort/ Khách sạn 05 tháng
Công ty CP đầu tư phát triển nhà đất COTEC ISO 9001:2008 Thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 09 tháng
Công ty TBS ISO 9001:2008 Tư vấn thiết kế; giám sát và quản lý chất lượng; thi công lắp dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 07 tháng
Xí nghiệp xây dựng số 3 – Xí nghiệp thiết kế dầu khí ISO 9001:2008 Xây dựng dân dụng và công nghiệp, sửa chữa công trình biển và dầu khí 07 tháng
Công ty xây dựng Hùng Vương ISO 9001:2008 Sản xuất bêtông tươi và bêtông đúc sẵn 08 tháng
Công ty CP Xây lắp Bưu điện – CPT ISO 9001:2008 Xây lắp các công trình xây dựng viễn thông 10 tháng
Công ty xây dựng vận tải 61 (CIENCO 61) ISO 9001:2008 Thiết kế kỹ thuật, thi công dự án cầu đường 08 tháng
Công ty cổ phần xây dựng Sonadezi (SONACONS) ISO 9001:2008 Thiết kế, thi công công trình dân dụng và công nghiệp 10 tháng
Xí nghiệp kết cấu kim loại & lắp máy (thuộc PVECC) ISO 9001:2008 Gia công, chế tạo và lắp ráp các công trình kết cấu kim loại; Lắp đặt thiết bị; Sửa chữa và sơn chống ăn mòn các kết cấu kim loại 12 tháng
Cơ khí xây dựng công trình giao thông 623 ISO 9001:2008 Sản xuất tôn sóng, ống thép, kết cấu thép 09 tháng
Công ty Cổ phần Xây dựng 5 Hải Phòng ISO 9001:2008 Thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 tháng
Công ty Vĩnh Trung ISO 9001:2008 Thi công công trình xây dựng dân dụng; sản xuất khung nhôm, cửa sắt 08 tháng
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Nạo vét công trình thủy ISO 9001:2008 Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kinh doanh máy móc, vật tư thiết bị công trình, thiết bị điện
07 tháng
Công ty CP Lideco 3 ISO 9001:2008 Thi công công trình xây dựng dân dụng và cơ sở hạ tầng 06 tháng
TƯ VẤN – THIẾT KẾ XÂY DỰNG
Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải phía Nam – Tedisouth ISO 9001:2008 Quản lý các công trình giao thông phía Nam. Thẩm định các dự án đầu tư giao thông công chính. 10 tháng
Trung tâm nghiên cứu & ứng dụng KHCN Sông Đà ISO 9001:2008 Nghiên cứu các công nghệ mới ứng dụng vào thi công xây dựng 07 tháng
Trung tâm thí nghiệm và khảo sát xây dựng Bạch Đằng ISO 9001:2008 Thí nghiệm vật liệu xây dựng 03 tháng
Công ty tư vấn thiết kế xây dựng CDC ISO 9001:2008 Tư vấn, thiết kế, xây dựng 11 tháng
Công ty đầu tư tư vấn và xây dựng (HUD CIC) ISO 9001:2008 Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lập dự án đầu tư xây dựng 09 tháng
Cienco 61 ISO 9001:2008 Thiết kế phương án kỹ thuật, thi công cảng cầu đường, sản xuất bêtông, cấu kiện đúc sẵn 08 tháng
Cienco 625 ISO 9001:2008 Tư vấn thiết kế công trình giao thông 08 tháng
Công ty cổ phần thiết kế & xây dựng SONACONS ISO 9001:2008 ThIết kế & thi công công trình dân dụng và công nghiệp 10 tháng
Tư vấn và đầu tư phát triển nông thôn An Giang ISO 9001:2008 Khảo sát thiết kế, giám sát kỹ thuật công trình 12 tháng
Viện nghiên cứu thiết kế trường học ISO 9001:2008 Tư vấn thiết kế, giám sát, quan lý dự án 09 tháng
Công ty tư vấn xây dựng công trình GTCC ISO 9001:2008 Khảo sát, nghiên cứu, lập dự án, khảo sát – lập thiết kế các công trình giao thông công chánh 07 tháng
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Bách Khoa ISO 9001:2008 Khảo sát, thiết kế dự án các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, thẩm tra dự án, tổng dự toán CTXD dân dụng và công nghiệp. 08 tháng
Công ty tư vấn và thiết kế xây dựng Đà Nẵng ISO 9001:2008 Tư vấn và thiết kế xây dựng 10 tháng
Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Cầu đường -Tedisouth ISO 9001:2008 Tư vấn, thiết kế cầu đường 10 tháng
Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Đường sắt -Tedisouth ISO 9001:2008 Tư vấn, thiết kế đường sắt 10 tháng
Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Đường bộ -Tedisouth ISO 9001:2008 Tư vấn, thiết kế đường bộ 10 tháng
Xí nghiệp Khảo sát địa chất công trình -Tedisouth ISO 9001:2008 Khảo sát địa chất công trình 10 tháng
Công ty CP đầu tư dự án phát triển đô thị ISO 9001:2008 Tư vấn xây dựng 10 tháng
Công ty TBS ISO 9001:2008 Tư vấn thiết kế; giám sát và quản lý chất lượng; thi công lắp dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 07 tháng
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Xi măng Holcim ISO 9001:2008 Sản xuất xi măng 06 tháng
Thép Vinakyoei ISO 9001:2008 Sản xuất thép xây dựng 04 tháng
Cienco 710 ISO 9001:2008 Bê tông nhựa nóng, đá (VLXD) 09 tháng
Công ty TNHH Gốm Sứ Bạch Mã ISO 9001:2008 Sản xuất gạch ceramic 06 tháng
Công ty gạch men Thanh Thanh ISO 9001:2008 Sản xuất gạch ốp tường, gạch lát nền, gạch granite nhân tạo và frite (nguyên liệu làm men) 06 tháng
Gạch Sài Gòn ISO 9001:2008 Sản xuất và kinh doanh gạch ngói 08 tháng
Công ty đầu tư phát triển Hà Thành ISO 9001:2008 Sản xuất gạch block 05 tháng
Gạch lát hè Thủ Đô ISO 9001:2008 Sản xuất gạch lát hè 05 tháng
Sứ vệ sinh INAX Giảng Võ ISO 9001:2008 Sản xuất sứ vệ sinh 14 tháng
Công ty công trình giao thông 610 ISO 9001:2008 Bê tông nhựa nóng 06 tháng
Bêtông ly tâm Thủ Đức ISO 9001:2008 Sản xuất bê tông 10 tháng
Công ty xây dựng Sông Đà 3 ISO 9001:2008 Sản xuất vật liệu xây dựng và thi công bêtông cốt thép 09 tháng
Nhà máy bêtông và xây dựng Xuân Mai ISO 9001:2008 Vật liệu xây dựng 09 tháng
Công ty bêtông và xây dựng Vĩnh Tuy ISO 9001:2008 Vật liệu xây dựng 07 tháng
Công ty liên doanh LENEX ISO 9001:2008 Sản xuất cốp pha, cấu kiện thép, cây chống và giàn giáo 08 tháng
Công ty vật tư thiết bị và xây dựng công trình giao thông (TRANSMECCO) ISO 9001:2008 Sản xuất vật liệu xây dựng; thương mại; dịch vụ 10 tháng
Công ty công trình giao thông 677 ISO 9001:2008 Sản xuất vật liệu xây dựng, thưc hiện các dự án về giao thông 12 tháng
Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng IDI ISO 9001:2008 Sản xuất bêtông tươi và bêtông đúc sẵn, tường ngăn, đan bêtông, ống cống 06 tháng
Công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương ISO 9001:2008 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa nóng, gia công cơ khí 8 tháng
Công ty Viglacera Son Vòi (Sanfi) ISO 9001:2008 (nâng cấp) Thiết kế, sản xuất và cung cấp phụ kiện ngành nước 2.5 tháng
ÔTÔ, XE MÁY – PHỤ TÙNG, DỊCH VỤ
Công ty Denso ISO/TS 16949 Phụ tùng ôtô 08 tháng
Công ty KURABE ISO/TS 16949 Harness, electric wire 08 tháng
Công ty KURABE ISO 14000 Harness, electric wire 08 tháng
Harada ISO/TS 16949 Anten xe hơi 08 tháng
Maruei Vietnam Precision ISO/TS 16949 Exhaust gas components; seat belt components; radiator components; muffler component 14 tháng
Công ty GS Battery ISO 14000 Bình ắc quy cho ô tô và xe máy 06 tháng
Công ty Việt Nhật Motor ISO 9001:2008 Sửa chữa xe máy 09 tháng
Công ty Nichias Hải Phòng ISO 9001:2008 Sản xuất gioăng đệm, động cơ ô tô, thiết bị lọc cho bộ chế hòa khí 09 tháng
Mitsuba M-Tech ISO 9001:2008 Sản xuất môtơ khởi động, bộ phát điện xoay chiều, cuộn phát xung, bộ dây điện các loại, còi 06 tháng
Mitsuba M-Tech ISO 9001:2008 Sản xuất môtơ khởi động, bộ phát điện xoay chiều, cuộn phát xung, bộ dây điện các loại, còi 08 tháng
Mitsuba M-Tech ISO 9001:2008 Sản xuất môtơ khởi động, bộ phát điện xoay chiều, cuộn phát xung, bộ dây điện các loại, còi 12 tháng
Yangching ISO 9001:2008 Sản xuất Piston, motor cho xe hơi 05 tháng
Công ty phát triển XNK và đầu tư (VIEXIM) ISO 9001:2008 Sản xuất và lắp ráp xe máy 09 tháng
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tiến Lộc ISO 9001:2008 Lắp ráp xe gắn máy 08 tháng
Công ty Kyoei Việt Nam ISO 9001:2008 Sản xuất càng xe.
Thiện Mỹ ISO 9001:2008 Đánh bóng (xi mạ) cho cần số, cần thắng, phụ tùng xe gắn máy, niềng xe; Ep nhựa phục vụ cho xi mạ 09 tháng
Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam ISO 9001:2008 Sản xuất phụ tùng ô tô xe máy 06 tháng
Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam ISO 14001:2004 Sản xuất phụ tùng ô tô xe máy 12 tháng
IN ẤN – BAO BÌ
Công ty in Trần Phú ISO 9002 Dịch vụ in ấn 12 tháng
May và In Hữu Nghị ISO 9002 In ấn 12 tháng
Công ty XNK và kỹ thuật bao bì ISO 9001:2008 Kinh doanh, XNK hàng hóa; In và sản xuất bao bì; sản xuất kinh doanh thức ăn gia súc, giao nhận vật tư hàng hoá 07 tháng
Bao bì Crown ISO 9001:2008 Sản xuất bao bì 12 tháng
Bao bì Crown ISO 9001:2008 Sản xuất bao bì 12 tháng
Bao bì Crown ISO 9001:2008 Sản xuất bao bì 12 tháng
Công ty cổ phần giấy Viễn Đông ISO 9001:2008 Sản xuất giấy vệ sinh, băng vệ sinh phụ nữ, giấy cắt gram, giấy phân cuộn, in bao bì 08 tháng
Giấy An Bình ISO 9001:2008 Bao bì và cuộn bao bì 08 tháng
Nhựa Rạng Đông ISO 9001:2008 Sản xuất bao bì nhựa, màng nhựa PVC chất lượng cao 13 tháng
Hợp tác xã Song Long ISO 9001:2008 Sản xuất nhựa gia dụng và bao bì nhựa 04 tháng
Công ty Công Nghệ Nhựa và Thương Mại Bông Sen ISO 9001:2008 Sản xuất, xuất khẩu túi xốp các loại, chuyển giao công nghệ thiết bị đồng bộ cho ngành nước, ngành nhựa, bao bì 8 tháng
Công ty NCI Việt Nam ISO 9001:2008 Sản xuất tem nhãn, đề can ôtô, xe máy, xe đạp 10 tháng
Xí nghiệp bao bì Hóc Môn ISO 9001:2008 Sản xuất bao bì nhựa 13 tháng
Công ty NCI Việt Nam ISO 9001:2008 Sản xuất tem nhãn, đề can ôtô, xe máy, xe đạp 10 tháng
ĐIỆN – SẢN PHẨM ĐIỆN
Ban quản lý dự án lưới điện Đà Nẵng ISO 9001:2008 Quản lý các dự án điện 09 tháng
Ban quản lý lưới điện Tp. Hồ Chí Minh ISO 9001:2008 Quản lý các dự án lưới điện cấp điện áp đến 220 KV 08 tháng
Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại ISO 9001:2008 Sản xuất và kinh doanh điện năng 09 tháng
Công ty CP sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc ISO 9001:2008 Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị nhà máy điện và các thiết bị CN
Lắp đặt, chuyển giao công nghệ thiết bị nhiệt,thiết bị điện
Dịch vụ vận tải hàng hóa, nhiên liệu cho các nhà máy điện
Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện
Sửa chữa bảo dưỡng thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện, trạm phân phối đến 500KV
06 tháng
Công ty Điện lực 2 ISO 9001:2008 Quản lý, điều hành các điện lực thành viên về việc: kinh doanh điện năng, thí nghiệm điện, xuất nhập khẩu thiết bị điện, dịch vụ viễn thông và điều hành khách sạn 12 tháng
Điện lực Bình Dương ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 12 tháng
Điện lực Quảng Nam ISO 9001:2008 Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 09 tháng
Điện lực Thủ Đức ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Điện lực Bình Phú ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 08 tháng
Điện lực Bình Chánh ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 08 tháng
Điện lực Củ Chi ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Điện lực Gò Vấp ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Điện lực Cần Giờ ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Điện lực Đông Anh ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Điện lực Từ Liêm ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Điện lực Ba Đình ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Điện lực Thanh Trì ISO 9001:2008 Kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa lưới điện 10 tháng
Ban quản lí dự án năng lượng nông thôn khu vực miềN Trung ISO 9001:2008 Quản lí dự án các công trình lưới điện đến 110KV, các công trình viễn thông. Tư vấn quản lý dự án, lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, giám sát xây dựng và lắp đạt công trình, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu các công trình lưới điện đến 110KV, các công trình viễn thông 07 tháng
Ban quản lý thủy điện vừa và nhỏ ISO 9001:2008 Quản lý các dự án thủy điện vừa và nhỏ 09 tháng
Công ty Hương Nam ISO 9001:2008 Phân phối thiết bị điện, lắp ráp tủ điện, thi công các công trình điện. 09 tháng
Comin ISO 9001:2008 Dịch vụ phân phối, lắp ráp, bảo trì các thiết bị điện 09 tháng
Xí nghiệp Thành Mỹ (Thamyco) – Cadivi ISO 9001:2008 Sản xuất dây và cáp điện 12 tháng
Nhà máy chế tạo thiết bị điện Đông Anh ISO 9001:2008 Chế tạo thiết bị điện 12 tháng
Công ty cơ điện công trình ISO 9001:2008 Sửa chữa, lắp đặt điện 10 tháng
Công ty thiết bị đo điện (Emic) ISO 9001:2008 Sản xuất thiết bị điện 17 tháng
Công ty cáp điện lực Vinadaesung ISO 9001:2008 Sản xuất dây nhôm lõi thép, dây nhôm không lõi thép, dây nhôm chống sét 14 tháng & 4 tháng
DAVIPCO ISO 9001:2008 Sản xuất dây và cáp điện 06 tháng
Vật liệu bưu điện ISO 9001:2008 Sản xuất vật liệu bưu điện 09 tháng
Nhật Linh dây và cáp điện ISO 9001:2008 Sản xuất dây và cáp điện 12 tháng
Việt Tường ISO 9001:2008 Sản xuất biến thế trung tần 11 tháng
Công ty chế tạo điện cơ Hà nội ISO 9001:2008 Sản xuất các sản phẩm điện 14 tháng
Điện Quang (Xí nghiệp đèn ống và XN ống thuỷ tinh) ISO 9001:2008 Sản xuất bóng đèn, ống thuỷ tinh 15 tháng
Nhật Linh (Lioa) ISO 9001:2008 Sản xuất ổn áp 10 tháng
Công ty dây đồng Việt nam CFT ISO 9001:2008 Chế tạo dây đồng 06 tháng
Mitsuba M-Tech ISO 9001:2008 Sản xuất môtơ khởi động, bộ phát điện xoay chiều, cuộn phát xung, bộ dây điện các loại, còi 06 tháng
Mitsuba M-Tech ISO 9001:2008 Sản xuất môtơ khởi động, bộ phát điện xoay chiều, cuộn phát xung, bộ dây điện các loại, còi 08 tháng
Mitsuba M-Tech ISO 9001:2008 Sản xuất môtơ khởi động, bộ phát điện xoay chiều, cuộn phát xung, bộ dây điện các loại, còi 12 tháng
Công ty Xây lắp điện 3 ISO 9001:2008 Xây lắp điện 10 tháng
Công ty Phát triển kỹ thuật công nghệ EDH ISO 9001:2008 Phân phối thiết bị điện, lắp ráp tủ điện, thi công các công trình điện. 10 tháng
Công ty cổ phần Cửu Long ISO 9001:2008 Xây lắp điện công nghiệp và kinh doanh thiết bị điện 07 tháng
SD Vietnam Industries Ltd ISO 9001:2000 Sản xuất dây dẫn điện các loại 6 tháng
SD Vietnam Industries Ltd ISO 14001:2004 Sản xuất dây dẫn điện các loại 6 tháng
SD Vietnam Industries Ltd ISO 14001:2004 Sản xuất dây dẫn điện các loại 4 tháng
SD Vietnam Industries Ltd ISO 9001:2008 Sản xuất dây dẫn điện các loại 4 tháng
Công ty TNHH Cát Lâm ISO 9001:2008 Kinh doanh và lắp ráp máy phát điện 05 tháng
Công ty TNHH Tâm Chiến (TACHIKO) ISO 9001:2008 Sản xuất cáp điện hạ và trung thế 05 tháng
Công ty TNHH điện máy công nghiệp Việt Đức ISO 9001:2008 Sản xuất kinh doanh thiết bị điện 04 tháng
Coông ty TNHH Seong Ji Vina ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 Sản xuất daây kết nối điện thoại, dây kết nối máy tính, các loại dây dẫn 06 tháng
ĐIỆN TỬ
Công ty điện tử JVC ISO 9002 Sản xuất sản phẩm điện tử 12 tháng
Mitsuba M-Tech ISO 9001:2008 Sản xuất môtơ khởi động, bộ phát điện xoay chiều, cuộn phát xung, bộ dây điện các loại, còi 06 tháng
Mitsuba M-Tech ISO 14000 Sản xuất môtơ khởi động, bộ phát điện xoay chiều, cuộn phát xung, bộ dây điện các loại, còi 08 tháng
Mitsuba M-Tech ISOTS 16949 Sản xuất môtơ khởi động, bộ phát điện xoay chiều, cuộn phát xung, bộ dây điện các loại, còi 12 tháng
Công ty KURABE ISOTS 16949 Harness, electric wire 08 tháng
Công ty KURABE ISO 14000 Harness, electric wire 08 tháng
Orion Hanel ISO 9001:2008 Điện tử 11 tháng
Advanced Technologies Hai Phong ISO 9001:2008 Sản xuất thiết bị điều khiển từ xa 06 tháng
Advanced Technologies Hai Phong ISO
ISO 14000
Sản xuất thiết bị điều khiển từ xa 06 tháng
NEC TOKIN Electronics Vietnam ISO 9001:2008 Sản xuất linh kiện điện tử 08 tháng
NEC TOKIN Electronics Vietnam ISO 14000 và chuyển đổi ISO 14001 : 2004 Sản xuất linh kiện điện tử 08 tháng
Nissei Electric Vietnam ISO 9001:2008 Sản xuất các loại dây dẫn mạch điện tử 06 tháng
Nissei Electric Vietnam ISO 14000 Sản xuất các loại dây dẫn mạch điện tử 06 tháng
Doanh nghiệp tư nhân Ý Nha ISO 9001:2008 Sản xuất những cấu kiện điện tử 06 tháng
Công ty cơ điện lanh REE ISO 9002 Sản xuất sản phẩm cơ điện tư 06 tháng
Doanh nghiệp tư nhân Ý Nha ISO 14001:2004 Sản xuất những cấu kiện điện tử 06 tháng
Công ty Vĩnh Thạch ACT ISO 9002 Thiết bị, linh kiện điện tử 10 tháng
VIỄN THÔNG
Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPOST) QL hiệu quả
ISO 9001
Vận chuyển bưu tá 04 tháng
Công ty viễn thông liên tỉnh VFT ISO 9001:2008 Sản xuất, lắp đặt và bảo dưỡng các hệ thống viễn thông 04 tháng
Nhà máy thiết bị bưu điện ISO 9001:2008 Sản xuất điện thoại, làm các mạng ngoại vi 07 tháng
Công ty phát triển phần mềm VASC ISO 9001:2008 Sản xuất phần mềm, quản lý mạng Internet 10 tháng
Viện chiến lược Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin ISO 9001:2008 Hoạch định chiến lược, quy hoạch ngàng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin 10 tháng
Công ty vật liệu xây dựng bưu điện ISO 9002 Sản xuất sản phẩm phục vụ xây dựng trong ngành bưu điện 09 tháng
Công ty cổ phần cáp và vật liệu viễn thông SACOM ISO 9001:2008 Sản xuất dây cáp 12 tháng
Công ty Điện tử – Viễn thông – Tin học Kasati ISO 9001:2008 Dịch vụ kỹ thuật: Lắp đặt bảo dưỡng thiết bị viễn thông. Sản xuất bộ báo không và bộ cảnh báo 08 tháng
Công ty Fujikura ISO 9001:2008 Optical fiber components 04 tháng
CFTD ISO 9001:2008 Sản xuất phần mềm, quản lý mạng Internet 06 tháng
Công ty Cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC ISO 9001:2008 Kinh doanh thiết bị viễn thông, mạng điện tử và tư vấn xây dựng mạng viễn thông. 07 tháng
Công ty Cổ phần Xây lắp bưu điện ISO 9001:2008 Xây lắp các công trình xây dựng viễn thông 08 tháng
Công ty Cổ phần Sara Việt Nam ISO 9001:2008 Cung cấp dịch vụ đào tạo, dịch vụ công nghệ thông tin và tin học (Giải pháp mạng, phần mềm ứng dụng, giải trí vói truyền hình, lắp đặt thiết bị tin học) 08 tháng
Công ty CP truyền thông Biển Xanh (Blue Sea) ISO 9001:2008 Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông. Gia công, sản xuất phần mềm 4 tháng
Công ty tin học EK ISO 9001:2008 Cung cấp các dịch vụ lắp đặt thiết bị tin học và khoa học kỹ thuật, tư vấn thiết lập hệ thống thông tin, sản xuất phần mềm, đào tạo tin học. 04 tháng
Tổng Công ty PT Phát thanh Truyền hình Thông tin (EMICO) ISO 9001:2008 Quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh, sản xuất của các đơn vị thành viên 06 tháng
CƠ KHÍ
Công ty TNHH một thành viên tháp tuabin gió UBI ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Sản xuất tháp tuabin gió, kết cấu thép và bình bể áp lực 6 tháng
Công ty sản xuất cơ khí và cầu trục (NMC) ISO 9002 và chuyển đổi ISO 9001:2000 Sản xuất và lắp đặt hệ thống cầu trục 12 tháng
Công ty cơ khí 120 ISO 9001:2008 Cơ khí 09 tháng
Công ty cơ khí chính xác Vinashin ISO 9001:2008 Cơ khí 07 tháng
Kính nổi Việt Nhật ISO 9001:2008 Sản xuất các sản phẩm về kính 12 tháng
Xí nghiệp kết cấu kim loại & lắp máy (thuộc PVECC) ISO 9001:2008 Gia công, chế tạo và lắp ráp các công trình kết cấu kim loại; Lắp đặt thiết bị; Sửa chữa và sơn chống ăn mòn các kết cấu kim loại 12 tháng
Xí nghiệp kết cấu kim loại & lắp máy (thuộc PVECC) ISO 9001:2008 Gia công, chế tạo và lắp ráp các công trình kết cấu kim loại; Lắp đặt thiết bị; Sửa chữa và sơn chống ăn mòn các kết cấu kim loại 12 tháng
Công ty Cơ khí và lắp máy Ninh Bình ISO 9001:2008 Cơ khí và lắp máy 11 tháng
Xí nghiệp đường ống bể chứa (thuộc PVECC) ISO 9001:2008 Gia công, chế tạo và lắp đặt bồn bể và đường ống áp lực 12 tháng
Công ty Meicorp Việt Nam ISO 9001:2008 Sản xuất ghim công nghiệp 06 tháng
Công ty cơ khí 1 tháng 5 ISO 9001:2008 Thiết kế, sản xuất và chuyển giao công nghệ các sản phẩm máy công trình 06 tháng
Công ty cơ khí và xây lắp (Tổng Công ty xây dựng Hà nội) ISO 9001:2008 Cơ khí 09 tháng
Công ty cơ điện Trần Phú ISO 9001:2008 Cơ điện 11 tháng
Công ty TNHH Yang Ching ISO 9001:2008 Piston dầu, lò xo xe gắn máy, ôtô 5 tháng
Cơ điện lạnh REE ISO 9001:2008 Sản xuất sản phẩm cơ điện 16 tháng
Xí nghiệp bạc Bitmetal – Công ty cơ khí Ngô Gia Tự ISO 9001:2008 Sản xuất bạc kim loại kép dùng cho các loại ổ trượt trong động cơ và trong các loại bộ phận ghép nối chuyển động khác. 6 tháng
Công ty SX – TM – DV NGHỆ THÀNH ISO 9001:2008 Tăcke đạn, rivet, băng keo 8 tháng
Công ty cổ phần cơ khí Ngân hàng ISO 9001:2008 Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm an toàn cho hệ thống kho quỹ 9 tháng
Công ty cổ phần cơ khí điện lực PEC ISO 9001:2008 Sản xuât sản phẩm cơ khí phục vụ ngành điện, thuỷ điện… 09 tháng
Công ty CP Cơ khí Thực Phẩm & Xây lắp BIÊN HOÀ ISO 9001:2008 Sữa chữa, lắp đặt, chế tạo các sản phẩm cơ khí 7 tháng
THÉP – SẢN PHẨM THÉP
Công ty thép Vinakyoei ISO 9001:2008 Sản xuất thép xây dựng 06 tháng
Công ty TNHH sản phẩm thép Việt Nam ISO 9001:2008 Sản xuất thép ống cho kết cấu máy 09 tháng
Mitsui Thăng Long ISO 9001:2008 Chế tạo dầm thép 05 tháng
Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định ISO 9001:2008 Sản xuất dây lưới thép, dây thép mạ kẽm, phụ tùng xe đạp 06 tháng
Nhà máy cấu kiện thép và mạ kẽm ISO 9001:2008 Chế tạo cấu kiện thép & mạ kẽm 12 tháng
Công ty Hyundai Đông Anh ISO 9001:2008 Chế tạo cột thép 09 tháng
Công ty Kỹ Thuật dân dụng 623 (CIENCO 623) ISO 9001:2008 Sản xuất ống thép, thép tổng hợp 09 tháng
Công ty TNHH WEC ISO 9001:2008 Sản xuất, chế tạo thép, kiểm định vật liệu, nồi hơi 08 tháng
Công ty cổ phần LENEX ISO 9001:2001 Sản xuất khuôn mẫu, thép tổng hợp và giàn giáo 08 tháng
Công ty TNHH Kỹ thuật Chiến Thắng ISO 9001:2008 Chế tạo, lắp đặt cấu trúc thép, bồn bể, thiết bị áp lực, nồi hơi, hệ thống cách nhiệt, điện … 08 tháng
VẬN TẢI – ĐÓNG TÀU – HÀNG HẢI
Công ty vận tải và đại lý vận tải VITRANIMEX ISO 9001:2008 Cung cấp dịch vụ vận tải, xếp dỡ, giao nhận và lưu kho; Đại lý vận tải và kinh doanh thương mại nội địa 08 tháng
VOSA SÀI GÒN ISO 9001:2008 Đại lý liner tàu, container, logistic, dịch vụ hàng hải… 08 tháng
Công ty Kiểm kiện và dịch vụ hàng hải VITAMAS – VOSA ISO 9001:2008 Đại lý tàu, đại lý container, đại lý NYK, đại lý phân phối hàng; dịch vụ logistics; kiểm kiện… 08 tháng
Đại lý dịch vụ hàng hải và Thương mại SAMTRA – VOSA ISO 9001:2008 Đại lý hàng hải… 08 tháng
Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật công trình giao thông và ứng dụng công nghệ mới ISO 9001:2008 Hỗ trợ kỹ thuật các công trình giao thông 10 tháng
Công ty Đóng tàu Hyundai Vinashin ISO 9001:2008 Sửa chữa, nâng cấp tàu biển 12 tháng
Đóng tàu Hải Long (Bộ Quốc Phòng) ISO 9001:2008 Đóng mới tàu thủy loại vỏ thép 08 tháng
Công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu ISO 9001:2008 Đóng mới và sửa chữa tàu thủy 12 tháng
Chế tạo thiết bị và đóng tàu Hải Phòng ISO 9001:2008 Chế tạo thiết bị và đóng tàu 12 tháng
Đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài gòn ISO 9001:2008 Dịch vụ sửa chữa tàu biển có trọng tải tới 25000 tấn 07 tháng
Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng ISO 9001:2008 Sửa chữa tàu biển 12 tháng
Công ty tư vấn thiết kế công nghiệp GTVT (CDTI) ISO 9001:2008 Khảo sát, tư vấn, thiết kếphương tiện thuỷ và công trình nổi, giám sát kỹ thuật, thi công phương tiện thuỷ và công trình nổi 05 tháng
Tổng Công ty xây dựng đường thuỷ ISO 9001:2008 Quản lý xây dựng các công trình thuỷ 09 tháng
Công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ 1 ISO 9001:2008 Tư vấn, thiết kế và giám sát xây dựng thủy 09 tháng
Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Cầu đường -Tedisouth ISO 9001:2008 Tư vấn, thiết kế cầu đường 10 tháng
Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Đường sắt -Tedisouth ISO 9001:2008 Tư vấn, thiết kế đường sắt 10 tháng
Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Đường bộ -Tedisouth ISO 9001:2008 Tư vấn, thiết kế đường bộ 10 tháng
Xí nghiệp Khảo sát địa chất công trình -Tedisouth ISO 9001:2008 Khảo sát địa chất công trình 10 tháng
XN Vận tải ô tô ISO 9001:2008 Dịch vụ vận chuyển, xếp dỡ người và hàng hóa trong XNLD Vietsovpetro 08 tháng
Công ty thiết bị nâng Nam Triệu ISO 9001:2008 Sản xuất thiết bị nâng 06 tháng
Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt nam – Vinashin ISO 9001:2008 Quản lý hoạt động các đơn vị thành viên trong lĩnh vực:
– Đóng mới và sửa chữa tàu biển
– Công nghiệp phụ trợ ngành CN tàu thủy và vận tải
– Đào tạo phát triển nguồn nhân lực
08 tháng
HÓA CHẤT
Tổng Công ty hoá chất Việt Nam-VINACHEM ISO 9001:2008 Quản lý hoạt động giữa Tổng Công ty và các đơn vị thành viên 08 tháng
Akzo Nobel Coatings ISO 14001:2004 Sản xuất sơn nước và sơn dầu 08 tháng
Akzo Nobel Coatings OHSAS 18000 Sản xuất sơn nước và sơn dầu 08 tháng
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Phước Hưng ISO 9001:2008 Sản xuất, gia công phân bón lá, thuốc bảo vệ thực vật, phân hữu cơ 07 tháng
Công ty Hóa chất Soft ISO 9001:2008 Chất tạo bọt 07 tháng
Công ty TM – DV Ngọc Tùng ISO 9001:2008 Sản xuất thuốc trừ sâu dạng nước và bột 06 tháng
Công ty đất đèn và hoá chất Tràng Kênh ISO 9001:2008 Hoá chất 09 tháng
Nhà máy ABS – TICO ISO 9001:2008 Sản xuất bột giặt 12 tháng
Nhà máy hoá chất Biên Hoà ISO 9001:2008 Sản xuất các loại hoá chất 10 tháng
Nhà máy hoá chất Tân Bình ISO 9001:2008 Acid Sulfuric 98%, hydroxit nhôm, phèn nhôm 09 tháng
Công ty TNHH Nam Hà Việt ISO 9001:2008 Sản xuất que hàn 06 tháng
Công ty hơi kỹ nghệ que hàn – SOVIGAZ ISO 9001:2008 Sản xuât oxy khí và lỏng, nitơ khí và lỏng, acetylen, que hàn điện 10 tháng
Xí nghiệp que hàn điện Khánh Hội (thuộc SOVIGAZ) ISO 9001:2008 Sản xuât oxy khí và lỏng, nitơ khí và lỏng, acetylen, que hàn điện 10 tháng
Xí nghiệp Hơi Kỹ Nghệ Biên Hòa (thuộc SOVIGAZ) ISO 9001:2008 Sản xuât oxy khí và lỏng, nitơ khí và lỏng, acetylen, que hàn điện 10 tháng
Công ty thiết bị thực phẩm ISO 9001:2008 Sản xuất chai gas và nạp khí gas 08 tháng
Công ty Đạm và Hóa chất Dầu khí ISO 9001:2008 Quản lý và kinh doanh phân đạm, urê, amôniăc lỏng và các sản phẩm có liên quan 09 tháng
Nhà máy Đạm Phú Mỹ ISO 9001:2008 Sản xuất và kinh doanh phân đạm, urê, amôniăc lỏng và các sản phẩm có liên quan 09 tháng
Trung tâm công nghệ vật liệu ISO 9001:2008 Sản xuất các loại Oxyt kẽm 06 tháng
DẦU KHÍ
Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Bình Sơn ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001
Lọc hóa dầu; sản xuất, chế biến, kinh doanh nguyên, nhiên liệu, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu 12 tháng
XN Khai thác Dầu khí (Vietsovpetro) ISO 9001:2008 Khai thác dầu khí trên biển; Xử lý, bảo quản dầu thô; Bơm ép nước vào vỉa; Thu gom khí đồng hành 12 tháng
Xí nghiệp khai thác dầu khí nâng cấp ISO 9001:2008 + 5S Khai thác dầu khí trên biển; Xử lý, bảo quản dầu thô; Bơm ép nước vào vỉa; Thu gom khí đồng hành 9 tháng
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt nam ISO 9001:2008 Kinh doanh XNK vật tư, thiết bị xây dựng dầu khí
Thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp đặt các sản phẩm cơ khí, kết cấu kim loại, đường ống, bồn bể chứa chịu áp lực phục vụ ngành dầu khí
Bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí
6 tháng
XN Khai thác các Công trình khí (Vietsovpetro) ISO 9001:2008 Cung cấp khí vào bờ; Cung cấp khí cho hệ thống gaslift 12 tháng
Viện Nippi (Vietsovpetro) ISO 9001:2008 Dịch vụ và nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành dầu khí 11 tháng
Trung tâm an toàn & môi trường dầu khí (RDCPSE) ISO 9001:2008 Dịch vụ thí nghiệm phân tích môi trường dầu khí 12 tháng
Xí nghiệp thiết kế (DEE) ISO 9001:2008 Khảo sát, thiết kế, quản lý các dự án dầu khí 10 tháng
Công ty thiết kế và xây dựng dầu khí (PVECC) ISO 9001:2008 Quản lý và điều hành các XN thành viên để thực hiện các sản phẩm 12 tháng
Xí nghiệp đường ống bể chứa (thuộc PVECC) ISO 9001:2008 Gia công, chế tạo, lắp đăt bồn bể và đường ống áp lực 12 tháng
Xí nghiệp kết cấu kim loại & lắp máy (thuộc PVECC) ISO 9001:2008 Gia công, chế tạo và lắp ráp các công trình kết cấu kim loại; Lắp đặt thiết bị; Sửa chữa và sơn chống ăn mòn các kết cấu kim loại 12 tháng
Xí nghiệp kết cấu kim loại & lắp máy (thuộc PVECC) ISO 9001:2008 Gia công, chế tạo và lắp ráp các công trình kết cấu kim loại; Lắp đặt thiết bị; Sửa chữa và sơn chống ăn mòn các kết cấu kim loại 12 tháng
Xí nghiệp Thiết kế (PVE) ISO 9001:2008 Tư vấn thiết kế, quản lý các dự án dầu khí, tư vấn lập FS 08 tháng
Xí nghiệp vận tải Ô tô ISO 9001:2008 Dịch vụ vận chuyển, xếp dỡ người và hàng hóa trong XNLD Vietsovpetro 8 tháng
PV Drilling (khối công ty) ISO 9001:2008 Kiểm định, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị dầu khí. 19 tháng
PV Engineering (khối công ty) ISO 9001:2008 Đầu tư, thiết kế, đánh giá thầu, thẩm tra dự án, quản lý dự án và đào tạo 11 tháng
Xí nghiệp xây dựng số 3 – Xí nghiệp thiết kế dầu khí ISO 9001:2008 Xây dựng dân dụng và công nghiệp, sửa chữa công trình biển và dầu khí 07 tháng
Xí nghiệp công trình khí GPE (thuộc PV Engineering) ISO 9001:2008 Xây lắp công trình khí 11 tháng
Trung tâm an toàn và bảo vệ môi trường ( thuộc VSP) ISO 9001:2008 Công tác bảo vệ, phòng ngừa và ứng cứu các vấn đề về môi trường biển 08 tháng
Chi nhánh GAS Petrolimex Đà Nẵng ISO 9001:2008 Kính doanh gas 07 tháng
Estelle Vietnam ISO 9001:2008 Gia công, chế tác vàng bạc, đá quý 09 tháng
Xí nghiệp Setco Catering ISO 9001:2008 Cung cấp dịch vụ suất ăn trên biển 10 tháng
Công ty CP tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí (PV Engineering)
-Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí – Trung tâm tư vấn đầu tư và thiết kế (DEC)
-Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí – Xí nghiệp khảo sát – kiểm định và dịch vụ công trình
ISO 9001:2008 Tư vấn đầu tư, giám sát và thực hiện quản lý dự án các công trình xây dựng trong và ngoài ngành Dầu Khí.
Khảo sát địa hình, địa chất và khảo sát biển.
Kiểm định chất lượng xây dựng và dịch vụ kỹ thuật.
Xây dựng các công trình dầu khí, dân dụng, công nghiệp, giao thông, (từng phần hoặc trọn gói – EPC).
09 tháng
Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí – Xí nghiệp công trình dầu khí ISO 9001:2008 Xây dựng các công trình dầu khí, dân dụng, công nghiệp, giao thông, (từng phần hoặc trọn gói – EPC). 11 tháng
XN Khai thác các Công trình khí (Vietsovpetro) ISO 9001:2008 Cung cấp khí vào bờ; Cung cấp khí cho hệ thống gaslift 12 tháng
XN Vận tải ô tô (Vietsovpetro) ISO 9001:2008 Dịch vụ vận chuyển, xếp dỡ người và hàng hóa trong XNLD Vietsovpetro 08 tháng
Trung tâm an toàn & môi trường dầu khí (RDCPSE) ISO 9001:2008 Dịch vụ thí nghiệm phân tích môi trường dầu khí 12 tháng
Công ty Đạm và Hóa chất Dầu khí ISO 9001:2008 Quản lý và kinh doanh phân đạm, urê, amôniăc lỏng và các sản phẩm có liên quan 09 tháng
Nhà máy Đạm Phú Mỹ – Trực thuộc Công ty Đạm và Hóa chất Dầu khí ISO 9001:2008 Sản xuất và kinh doanh phân đạm, urê, amôniăc lỏng và các sản phẩm có liên quan 09 tháng
Trung tân nghiên cứu và phát triển an tòan và môi trường dầu khí (RDCPSE) ISO 9001:2008 Thử nghiệm và phân tích môi trường đầu khí 12 tháng
Xí nghiệp dầu khí (GPE) ISO 9001:2008 Tổng hợp gas 11 tháng
Trung tâm an toàn và bảo vệ môi trường ( thuộc VSP) ISO 9001:2008 Tiến hành công tác phòng ngừa nhằm đảm bảo điều kiện an toàn lao động, ngăn ngừa phun trào dầu khí ở các giếng khoan, phòng ngừa cháy trên các công trình biển và bờ…Tiến hành công tác cứu chữa sự cố và phun trào dầu khí, nhiễm khí…Tiến hành chữa cháy cho các công trình biển và bờ; cứu chữa sự cố tràn dầu.. 08 tháng
Trường đào tạo Nhân Lực Dầu Khí ISO 9001:2008 Đào tạo an toàn môi trường, khảo sát, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình dầu khí biển 08 tháng
Nhà máy sản xuất bình khí – PETROSETCO ISO 9001:2008 Sản xuất, kinh doanh và kiểm định vỏ bình khí; kiểm định bình khí đã qua sử dụng 03 tháng
PETROSETCO Vũng Tàu HACCP Dầu khí
HÀNG KHÔNG – DU LỊCH
Trung tâm kiểm soát khai thác Tân Sơn Nhất – TCT Hàng không Việt Nam (OCC) ISO 9001:2008 Kiểm soát, kiểm tra, giám sát các dịch vụ hành khách 06 tháng
Tổng công ty Hàng không Việt Nam ISO 9001:2008 Dịch vụ hàng không 15 ngày
Trung tâm kiểm soát khai thác Nội Bài – VIETNAM AIRLINES ISO 9001:2008 Kiểm soát, kiểm tra, giám sát các dịch vụ hành khách 07 tháng
Tổng công ty hàng không Việt Nam – Văn phòng Miền Trung ISO 9001:2008 Quản lý và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ do Tổng công ty Hàng không giao phó tại Miền Trung. 09 tháng
Ban dịch vụ thị trường – Vietnam AIRLINES ISO 9001:2008 Quản lý, kiểm soát hoạt động dịch vụ, hỗ trợ 10 tháng
Khách sạn Rex ISO 14000 Kinh doanh phòng lưu trú, nhà hàng, dịch vụ visa, vé máy bay 18 tháng
Khách sạn Majestic ISO 14000 Kinh doanh phòng lưu trú, nhà hàng, phòng karaoke, taxi, sân tennis, vũ trường, massage 18 tháng
Khách sạn Grand ISO 14000 Kinh doanh phòng lưu trú, nhà hàng, 18 tháng
Khách sạn Continental ISO 14000 Kinh doanh phòng lưu trú, nhà hàng, dịch vụ visa, vé máy bay, quầy lưu niệm, du lụch 18 tháng
Khách sạn Metropole ISO 14000 Kinh doanh phòng lưu trú, nhà hàng, phòng karaoke 18 tháng
Khách sạn Bông sen ISO 14000 Kinh doanh phòng lưu trú, nhà hàng, dịch vụ vé máy bay 18 tháng
Khách sạn Palace ISO 14000 Kinh doanh phòng lưu trú, nhà hàng, dịch vụ vé máy bay, visa, du lịch 18 tháng
Khách sạn Kim Đô ISO 14000 Kinh doanh phòng lưu trú, nhà hàng, dịch vụ vé máy bay, visa, du lịch 18 tháng
Khách sạn Đệ Nhât ISO 14000 Kinh doanh phòng lưu trú, nhà hàng 18 tháng
Khách sạn Liberty 4 ISO 14000 Kinh doanh phòng lưu trú, nhà hàng 18 tháng
Khu du lịch sinh thái Cần Giờ ISO 14000 Dịch vụ du lịch 18 tháng
Khu du lịch Bình Quới ISO 14000 Dịch vụ du lịch 18 tháng
Khách sạn Oscar ISO 14000 Kinh doanh phòng lưu trú, nhà hàng, visa, vé máy bay, du lịch, taxi 18 tháng
Khách sạn Đồng Khánh ISO 14000 Kinh doanh phòng lưu trú, nhà hàng 18 tháng
Khách sạn Thiên Hồng ISO 14000 Dịch vụ khách sạn 18 tháng
NHỰA
Elf Atochem ISO 9002 Sản xuất hạt nhựa 12 tháng
Nhựa Rạng Đông ISO 9001:2008 Sản xuất bao bì nhựa, màng nhựa PVC chất lượng cao 13 tháng
Công ty nhựa Hưng Yên ISO 9001:2008 Sản xuâất các sản phẩm nhựa 04 tháng
Công ty nhựa & hóa chất Phú Mỹ ISO 9001:2008 Bột nhựa PVC 06 tháng
Công ty thương mại và sản xuất nhựa Đông Á ISO 9001:2008 Sản xuất trần, tường xốp và nhựa 09 tháng
Hợp tác xã Song Long ISO 9001:2008 Sản xuất nhựa gia dụng và bao bì nhựa 04 tháng
Công ty Công Nghệ Nhựa và Thương Mại Bông Sen ISO 9001:2008 Sản xuất, xuất khẩu túi xốp các loại, chuyển giao công nghệ thiết bị đồng bộ cho ngành nước, ngành nhựa, bao bì 8 tháng
Xí nghiệp bao bì Hóc Môn ISO 9001:2008 Sản xuất bao bì nhựa 13 tháng
Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình ISO 9001:2008 Sản xuất sản phẩm nhựa 08 tháng
Công ty TNHH Mitsuwa VinaPlast ISO 9001:2008 Sản xuất các sản phẩm nhựa 08 tháng
Công ty TNHH Mitsuwa VinaPlast ISO 14001:2004 Sản xuất các sản phẩm nhựa 08 tháng
CAO SU
Cao su nhựa Lúa Vàng ISO 9002 Sản xuất vỏ xe, trục chà lúa 08 tháng
Cao su Tân Biên ISO 9001:2008 Cao su SPR3L, SPR5, mũ latex 10 tháng
Cao su Sông Bé ISO 9001:2008 Mủ cốm 07 tháng
Cao su Lộc Ninh ISO 9001:2008 Mủ cao su thiên nhiên 08 tháng
Cao su Tây Ninh ISO 9001:2008 Mủ cốm từ nguyên liệu nước và mủ tạp, mủ ly tâm 11 tháng
Nhà máy chế biến mủ cao su An Phú Thịnh ISO 9001:2008 Cao su SPR10, SPR20 11 tháng
Công ty cao su Bình Long ISO 9002 và chuyển đổi ISO 9001:2000 Chế biến cao su khối và ly tâm 18 tháng
Xí nghiệp liên hiệp cao su Bình Định ISO 9001:2008 Sản xuất giày vải, giày nữ, dép 09 tháng
THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG
Tổng công ty Khánh Việt ISO 9001:2008 Chăn nuôi, sản xuất thịt, trứng cá sấu và đà điểu. SX da đà điểu, cá sấu 09 tháng
Tổng công ty Khánh Việt ISO 22000:2005 Chăn nuôi, sản xuất thịt, trứng cá sấu và đà điểu. SX da đà điểu, cá sấu 09 tháng
Nestle ISO 14001:2004 Sữa đóng hộp: Nestle, Ovaltine; 03 tháng
C.P Cần Thơ ISO 9001:2008
HACCP
Sản xuất thức ăn thuỷ sản 10 tháng
Công ty 22 (Bộ Quốc Phòng) ISO 9001:2008 Bánh kẹo, rượu bia; và sản phẩm cơ khí phục vụ công tác cấp dưỡng 07 tháng
Mía đường Sóc Trăng ISO 9001:2008 Sản xuất đường trắng 09 tháng
Công ty Bia Hải Phòng ISO 9001:2008 Sản xuất bia tươi và bia chai 09 tháng
Bia SanMiguel ISO 9001:2008 Sản xuất bia 06 tháng
Công ty liên doanh nước khoáng Long An (Lavie) ISO 9001:2008 Sản xuất nước khoáng 11 tháng
Bia NADA ISO 9001:2008 Sản xuất bia 11 tháng
Cổ phần Tân Việt Xuân ISO 9001:2008 Nước giải khát và các sản phẩm từ sữa 06 tháng
Công ty DELTA FOOD ISO 9001:2008 Nông sản chế biến 10 tháng
Công ty DELTA FOOD ISO 9001:2008 Nông sản chế biến 10 tháng
SAO ĐẠI HÙNG ISO 9001:2008 Thuỷ sản đóng hộp và đông lạnh 09 tháng
PROCONCO ISO 9001:2008 Thức ăn gia súc 12 tháng
PROCONCO (Đình Vũ – Hải Phòng) ISO 9001:2008 Thức ăn gia súc 04 tháng
Công ty thực phẩm Bắc Giang ISO 9001:2008 Sản xuất rau quả đóng hộp 06 tháng
Công ty thực phẩm Bắc Giang ISO 9001:2008 Sản xuất rau quả đóng hộp 06 tháng
Xí nghiệp chế biến suất ăn Nội Bài ISO 9001:2008 Cung cấp suất ăn cho hành khách 10 tháng
Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao ISO 9001:2008 Chế biến rau quả xuất khẩu 08 tháng
Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao ISO 9001:2008 Chế biến rau quả xuất khẩu 08 tháng
Công ty Tân An Bình ISO 9001:2008 Cung ứng thực phẩm cho các khu công nghiệp; sản xuất và kinh doanh bao bì gỗ 06 tháng
Công ty Tân An Bình GMP & HACCP Cung ứng thực phẩm cho các khu công nghiệp; sản xuất và kinh doanh bao bì gỗ 06 tháng
Asuzac Foods GMP & HACCP Tôm sấy khô 06 tháng
Công ty Mỹ Lệ HACCP Hạt điều xuất khẩu 10 tháng
Công ty Long Hiệp ISO 9001:2008 Thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản và chất phụ gia 07 tháng
Thực phẩm Nam Hải ISO 9001:2008 Tôm sú chế biến xuất khẩu 07 tháng
Công ty CP chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc ISO 9001:2008 Chế biến thực phẩm, sản xuất bánh kẹo 05 tháng
Công ty Thuận Hưng ISO 9001:2008 XK, Sản xuất thuỷ sản nuôi trồng 9 tháng
Nhà máy chế biến rau quả thủy sản Bạch Sam – Công ty vân tải và đại lý vận tải ISO 9001:2008 Sản xuất thực phẩm rau quả, thủy sản bằng công nghệ chiên sấy chân không 12 tháng
Nhà máy chế biến rau quả thủy sản Bạch Sam – Công ty vân tải và đại lý vận tải ISO 9001:2008 Sản xuất thực phẩm rau quả, thủy sản bằng công nghệ chiên sấy chân không 12 tháng
Công ty cung ứng dịch vụ hàng không ISO 9001:2008 Sản xuất và cung ứng các loại nông sản đóng hộp, khăn bông, sản phẩm may mặc 12 tháng
Xí nghiệp Setco Catering ISO 9001:2008 Cung cấp dịch vụ suất ăn trên biển 10 tháng
Công ty TNHH Amway ISO 9001:2008 Sản xuất và kinh doanh hóa mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng 07 tháng
Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Đức Việt HACCP Chế biến thịt gia súc xuất khẩu và tiêu thụ nội địa 12 tháng
Công ty Phan Duy ISO 22000 Kho lạnh dùng trong ngành thuỷ sản, thực phẩm 7 tháng
THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
Công ty TNHH Minh Dương ISO 9001:2008 Sản xuất, kinh doanh đồ gỗ trang trí 09 tháng
Estelle Vietnam ISO 9001:2008 Gia công, chế tác vàng bạc, đá quý 09 tháng
Datech ISO 9001:2008 Sản phẩm đồ gỗ 01 tháng
Dafi Furniture Tropicdane Niemi BSCI Sản xuất, kinh doanh đồ gỗ trang trí 02 tháng
Scansia Pacific BSCI Sản xuất, kinh doanh đồ gỗ trang trí 02 tháng
Scansia Pacific BSCI Sản xuất, kinh doanh đồ gỗ trang trí 03 tháng
CÁC NGÀNH KHÁC
Công ty Khoáng Sản Thừa Thiên Huế ISO 9001:2008 Khai thác và kinh doanh khoáng sản nhà nước cho phép 08 tháng
Tohoku ISO 9001:2008 Sản xuất dầu bôi trơn làm từ hạt điều dùng trong Ôtô 6tháng
Yujin Vina BSCI Sản xuất dao kéo 02 tháng

Tin Liên Quan