Chúng tôi quan tâm đến việc làm cho các quy định có thể tiếp cận được thuận lợi cho việc bảo vệ con người và tài nguyên.

Nghiên cứu tác động, đo lường phát thải khí nhà kính, quản lý bền vững tài nguyên, đo lường phát thải trong nước, không khí và tiếng ồn, độ rung hoặc ô nhiễm ánh sáng, cải thiện hiệu quả năng lượng của các công trình, quản lý các địa điểm và đất bị ô nhiễm, hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi theo hướng triển khai về tính di động bền vững,..: tất cả kiến thức chuyên môn này cho phép khách hàng của chúng tôi xác định những thách thức và rủi ro của họ, dù là kinh niên hay ngẫu nhiên, để đưa ra các quyết định phù hợp cho việc bảo tồn môi trường ở cả địa phương và toàn cầu.

Chúng tôi chia sẻ trách nhiệm này với khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết chắc chắn về lượng khí thải CO2 của chính chúng tôi. Ví dụ, chính sách “Zero Paper” của chúng tôi đã tiết kiệm được 17 tấn giấy hoặc 3 ha rừng. Nhiều dự án hỗ trợ nhân viên trong việc bảo tồn hệ sinh thái, chẳng hạn như thiết lập tổ ong ở một số cơ quan và tại trụ sở chính hoặc thậm chí cung cấp xe đạp điện để di chuyển bền vững và tôn trọng. Chúng tôi sẽ tiến xa hơn, mỗi năm, bằng cách tận dụng các phương pháp hay nhất và dựa trên năng lực đổi mới của nhân viên. Chúng ta phải tiến xa hơn trong trách nhiệm xã hội và môi trường của mình, tôi hy vọng như vậy và chúng tôi đang nỗ lực thực hiện.

Nói tóm lại, chúng ta hành động trong dài hạn, trên quy mô địa phương hoặc toàn cầu, để việc kiểm soát các rủi ro của ngày hôm nay giúp chúng ta có thể bảo vệ các nguồn tài nguyên của ngày mai, cho dù đó là môi trường, xã hội hay kinh tế.

Tin Liên Quan