Chúng ta hãy kiểm soát rủi ro môi trường ngay hôm nay để bảo vệ tài nguyên của ngày mai

Philippe Maillard, CEO Tập đoàn Apave

Với thử thách của cuộc khủng hoảng mà thế giới vừa trải qua và những thách thức lớn đang chờ đợi chúng ta, những đòi hỏi và kỳ vọng trong các vấn đề môi trường ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tại Apave, chúng tôi có bí quyết và kỹ năng cho phép hỗ trợ khách hàng trên con đường này. Tôi tin rằng sự tự tin và tăng trưởng sẽ liên kết chặt chẽ với việc quản lý rủi ro môi trường.

Tôi muốn bắt đầu bài viết này bằng cách chia sẻ hai số liệu: 32% giám đốc điều hành người Pháp nói rằng họ có tính đến rủi ro khí hậu trong chiến lược quản lý rủi ro của mình (tăng 6 điểm so với năm 2019) khi 46% trong số họ cho biết rằng một trong những ưu tiên của họ được đưa ra để đo lường tác động môi trường của hoạt động của họ *.

Trong những năm gần đây, vấn đề môi trường đã trở nên quan trọng hàng đầu trong các chính sách quản lý rủi ro của tất cả các bên tham gia kinh tế, những người ngày nay đã nhận thức đầy đủ về vai trò mà họ có thể – và thậm chí là phải – đối với việc bảo tồn môi trường. Và tất cả chúng ta đều nhận thấy điều đó: trước cuộc khủng hoảng mà thế giới vừa trải qua và những thách thức lớn đang chờ đợi chúng ta, những đòi hỏi và kỳ vọng về môi trường ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tại Apave, chúng tôi có bí quyết và kỹ năng cho phép chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên con đường này. Tôi tin rằng sự tự tin và tăng trưởng sẽ liên kết chặt chẽ với việc quản lý rủi ro môi trường.

Đối với các công ty, hiện nay điều cần thiết là phải triển khai một chính sách hiệu quả và đầy tham vọng để kiểm soát các tác động môi trường của các hoạt động của họ và để cho nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và khách hàng tiềm năng của họ biết điều đó.

Tin Liên Quan