Bằng khen của Bộ Trưởng BGTVT cho liên danh TVGS Dự án Đèo Cả

Ngày 18/11/ 2014, Bộ Trưởng GTVT Đinh La Thăng ký quyết định tặng bằng khen cho Liên danh TVGS Apave- Dowha-Tedis về đóng góp cho thành công bước đầu của dự án Đèo cả với sự kiện thông Hầm Cổ Mã, Một Dự án trọng điểm cấp quốc gia được Quốc hội chất vấn trực tiếp Bộ Trưởng ngày hôm nay tại hội trường về chất lượng công trình, quy mô và tiến độ hoàn thành. Đây cũng là vinh dự và trách nhiệm của APAVE khi tham gia dự án Hầm Đèo cả. Bằng khen sẽ được tặng chính thức trong lễ thông Hầm Cổ Mã sắp tới.

Cùng với bằng khen, Bộ GTVT cũng có thông báo kết luận của Thứ Trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các đơn vị tham gia dự án trong đó có TVGS phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng của công trình, quy trình giải ngân thanh toán và tiến độ công trình để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đặc biệt là dự án Hầm Chính Đèo cả dài 4125 m hoàn thành trong năm 2017.

Tin Liên Quan