Hot news

Chúng tôi quan tâm đến việc làm cho các quy định có thể tiếp cận được thuận lợi cho việc bảo vệ con người và tài nguyên.
Chúng tôi quan tâm đến việc làm cho các quy định có thể tiếp cận được thuận lợi cho việc bảo vệ con người và tài nguyên.

Nghiên cứu tác động, đo lường phát thải khí nhà kính, quản lý bền vững tài nguyên, đo lường phát thải trong nước, không khí và tiếng ồn, độ rung hoặc ô nhiễm ánh sáng, cải thiện hiệu quả năng lượng của các công trình, quản lý các...
Xem thêm

Chúng ta hãy kiểm soát rủi ro môi trường ngay hôm nay để bảo vệ tài nguyên của ngày mai
Chúng ta hãy kiểm soát rủi ro môi trường ngay hôm nay để bảo vệ tài nguyên của ngày mai

Philippe Maillard, CEO Tập đoàn Apave Với thử thách của cuộc khủng hoảng mà thế giới vừa trải qua và những thách thức lớn đang chờ đợi chúng ta, những đòi hỏi và kỳ vọng trong các vấn đề môi trường ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tại...
Xem thêm

Thư gửi bởi ông Philippe Maillard – CEO Tập đoàn APAVE
Thư gửi bởi ông Philippe Maillard – CEO Tập đoàn APAVE Phòng ngừa và quản lý rủi ro: một thành phần của hiệu suất:

Dự án

Với nguyên tắc cùng sinh lợi, khách hàng luôn tiết kiệm ngân sách hiệu quả dựa trên những hỗ trợ trong việc kiểm soát rủi ro, và chất lượng tại từng khâu trong toàn bộ chu trình sản xuất.

Nỗ lực đóng góp vào sự thịnh vượng của khách hàng dựa trên việc trân trọng các mối quan hệ uy tín lâu dài và sự gần gũi về văn hóa cũng như địa lý giữa đôi bên. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho nhiều dự án lớn!

APAVE

1000

Chuyên gia

8

Chi nhánh

3

Văn phòng đại diện

6

Công ty con